Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'21'20'19'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

BULGARIAN BUSINESS CLUB
България е в нова национална катастрофа
Анализ на "Строго секретно"

Отново някакви избори. И отново пълна неадекватност.

Играят си на опции и алтернативи, за да "оправят и те България", въпреки че България е в нова национална катастрофа, причинена именно от тях.

Нищо общо с реалностите. Те са извън времето и пространството.

България е в нова национална катастрофа. Насаденият ни режим след 1990 г. е антибългарски, геноциден, антинароден, антинационален, арогантен, просташки и бандитски в политиката, икономиката, образованието, отбраната, науката, здравеопазването, културата, спорта, медиите.

На върха на мафиотската пирамида се докопаха неграмотни простаци и селски бандити.

Само за 30 години един древен народ и държава бяха превърнати от тях в черната дупка на Европа и в дрипата на европейската цивилизация.

България стигна до задънената улица на своето историческо развитие по всички параметри.

Властта и обществото са пропити от корупция, държавният апарат не изпълнява никакви социални и национални функции. Всичко е злокачествено болно.

Извършено бе преразпределение на националното богатство в мащаб, който е безпрецедентен в Европа.

Приватизацията беше разграбване на създаденото от четири – пет поколения българи национално богатство, милиарди и милиарди левове.

След 1989 г. се извършва систематично унищожаване на страната, отслабване на българската държавност, обедняване на огромна част от българите и стремително задълбочаваща се социална диференциация.

Днес България е колония, която вече не представлява никакъв интерес за никого и е оставена на сумоунищожение.

Досега Българя излизаше от всички войни с национални катастрофи. Сега влиза в нова голяма война с национална катастрофа. Което означава, че от нея ще излезе без държава.

Спадът в икономиката и жизнения стандарт е само елемент на тоталната криза и катастрофа. Нейни прояви са и демографският срив, ниската продължителност на живота, голямата емиграция, променящата се във вреда на българската народност етническа структура, влошаващата се екологична обстановка, деморализацията и деградация на младото поколение, ескалиращата престъпност, корупцията, ерозирането на българската идентичност и патриотизъм, национална култура, липсата на обединяващи национални идеали.

Негативните процеси достигнаха критична граница, след която стават необратими.

Мащабът на кризата доведе България до положението на една от най-бедните, зависими и уязвими европейски страни.

Но в общоприетата формулировка "България е в нова национална катастрофа" има противоречие, защото се оказа, че България не е преминала през етапа на националното изграждане. Това е много важно, за да се разбере случващото се.

Ще поясним.

Под нация разбираме съвкупност от хора, които доброволно следват определени духовни ценности и произтичащите от тях норми на поведение. Нацията се строи на базата на по-простото национално обединение – народът. Когато народът е в процес на по-висшето национално строителство, той въвлича в своя състав другите разнородни елементи със своите духовни ценности и норми на поведение, своя език и култура.

Така, след завършване на преходния период на националното изграждане, главен инструмент на националното строителство стават социалните институти – училищата, университетите, театрите, музеите, печатът, книгоиздаването, радиото и телевизията. С тяхна помощ се разпространяват и поддържат единните национални духовни ценности.

След 1990 г. България обаче не можа да се изкачи от равнището на народонаселение до равнището на "национална държава". Заради това не може да се говори за "национална катастрофа", тъй като не беше формирана българската нация.

България не можа да мине етапа на националното изграждане. България се оказа една нереализирана нация, като държавата, от защитник на народа беше преобразувана в унищожител на своите граждани, т.е. в оръдие на геноцида. Това е жестока истина за случващото се с територията насред Балканите.

Но какво е България?

Днес България е колония, която вече не представлява никакъв интерес за никого и е оставена на самоунищожение.

Кои са основните признаци, при чието наличие някоя държава се определя като колония:

1. Външната политика напълно се контролира от чужда държава? Да.

2. Политическа несамостоятелност на колонията? Да.

3. Ключовите длъжности се утвърждават само с разрешение на метрополията? Да.

4. Географска обособеност на колонията и нейна отдалеченост от метрополията? Да.

5. Налагане на колонията на заробващи икономически договори от страна на метрополията? Да.

6. Финансова зависимост на колонията от метрополията? МВФ и Световната банка.

7. Статутът на българските аборигени е винаги по-нисък от статута на пратениците на метрополията? Да.

8. Насаждане сред аборигените на чужда култура, религия и език? Да.

9. Включване на колонията във военни съюзи на метрополията и участие във военни конфликти на страната на метрополията? Да.

10. Дали сме колония или не? Да, в 100 процента.

Това променя изцяло фундаменталната постановка на въпроса "какво да се прави" и означава само едно нещо – ако не искаме да изчезнем, трябва да отсечем клона, на който ни бесят.

Единственото спасение на България – като несъстояла се държава и нация, е единствената все още възможна класическа антиколониална и национално-освободителна борба, съобразена с новите условия.

Това се отнася и за цялата планета. Голямата картина е, че 99 на сто от хората по света са срещу 1 процент паразитираща мафия и местните й лакеи. Ако те ни победят, историята на човека, като биологичен вид, ще стигне до своя край в небивала катастрофа.

Онези, които все още си мислят, че ще могат да избягат или да се скрият от тази битка, грешат.

Добре дошли в най-голямата битка в историята на човечеството, в която така или иначе участвате, защото сте участници в самия живот и сте на кръстопътя на тази битка. Пътят ще бъде много, много дълъг.


You have read 1 of your 15 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above.

 Issue 309, July 2021
И наизпълзяха едни масончета
И наизпълзяха едни масони и масончета, едни ложи и ложички, които се захванаха да "оправят положението" и да допринасят ...
    Царят на идиотите
...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2021, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com