Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'22'21'20'19'18'17'16'15'14'13'12'11
'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Гореща тема
Вирусът на глада се умножава
Документация "Строго секретно"

През 2020 г. 5,5 пъти повече хора са умрели от глад в света, отколкото от COVID-19, но Световната здравна организация (СЗО), която отговаря за статистическите данни за смъртността в света, все още не е публикувала общият брой смъртни случаи на нашата планета през изминалата година.

Тази цифра обаче не е трудна за получаване въз основа на данните от същата СЗО.

В края на 2019 г. броят на смъртните случаи в света е възлизал на 55,4 млн. В средата на тази година СЗО отчита, че през 2020 г. свръх смъртността в света е 3,0 милиона. Следователно през 2020 г. в света са починали 58,4 милиона души. През 2020 г. в света с диагноза COVID-19, според същата СЗО, са починали 1,8 милиона души. Следователно смъртността от COVID-19 представлява 3,08% от всички смъртни случаи.

Обикновено до средата на следващата година СЗО представя прогнозната картина на смъртността в света за отчетната година, в разбивка по основни причини. Сега обаче, по някаква причина, се колебае… Имаме подозрение, че СЗО не бърза да публикува статистика за общата смъртност в света през 2020 г., защото хората може да се чудят – от какво са умрели останалите 97 процента от починалите миналата година.

През 2019 г., според СЗО, на първите 10 причини за смъртта се пада 55% от 55,4 милиона смъртни случая в световен мащаб.

Водещите световни причини за смъртта, според общия брой на загубените животи, са свързани с три основни теми: сърдечно-съдови (коронарна болест на сърцето, инсулт), респираторни (хронична обструктивна белодробна болест, инфекции на долните дихателни пътища), и състоянието на новородените, включително асфикция и родови травми, неонатален сепсис и инфекции, както и усложнения от преждевременно раждане.

На първо място е исхемичната болест – 8,9 милиона, или 16% от смъртните случаи.

Инсултът и хроничната обструктивна белодробна болест са втората и третата водеща причина за смъртта, което представлява съответно приблизително 11% и 6% от смъртните случаи.

Смъртността от десетата от посочените причини (усложнения при преждевременно раждане) се оценява на 1,3 милиона (2,3%).

Смъртността от рак на трахеята, бронхите и белите дробове е на шесто място възлизайки на 1,8 милиона случая, т.е. толкова, колкото е имало смъртни случаи, диагностицирани с COVID-19 през 2020 г.

Може да се предполага, че в картината на световната смъртност в края на 2020 г. COVID-19 вероятно ще заеме шесто или седмо място. Традиционни заболявания от първите 10 ще бъдат на по-високо място.

СЗО разполага и със статистически данни за смъртността от причини, които не са пряко свързани с болести. Това са смъртни случаи в резултат на пътно-транспортни произшествия (1,3 милиона души) и самоубийства (0,7 милиона души). Също така, според СЗО, повече от 8 милиона души умират годишно от последиците от употребата на тютюн.

Трябва да се обърне внимание на една изненадваща характеристика на статистиката за смъртността от СЗО и на други международни организации. В нея няма такава позиция като "смърт заради глад". В същото време статистиката за броя на гладните хора в света е доста обширна. Съответните цифри редовно се представят от много международни организации: ФАО (Организация по храните и земеделието), Световната програма на ООН за прехраната (NWFP), Международен фонд за земеделско развитие (IFAD), СЗО (Световната здравна организация), УНИЦЕФ (Детски фонд на ООН).

Цифрите са много различни.

Вземете например доклада "за продоволствената сигурност и храненето на ФАО в света 2020". Той предоставя следните цифри за гладните и недохранените в света (милиони души; в скоби – делът в общото население на света, %): 2005 г. – 825,6 (12,6); 2014 г. – 628,9 (8,6); 2018 г. – 678,1 (8,9); 2019 г. – 687,8 (8,9); 2020 г. – 768,0 (9,9).

Както можете да видите, през 2020 г. броят на гладните и недохранените се е увеличил рязко – с повече от 80 милиона души а една година (с 11,6%). А техният дял в общото население на Земята е достигнал почти 10%.

В доклада на ФАО причината за този скок се обяснява почти изключително с блокирането в икономиките на много страни по света, спад на световния БВП, загуба на работни места и доходи.

А ето и "Глобалният доклад на ООН за кризите в храните 2020". Той гласи, че миналата година гладът е ударил 155 милиона души по света в 55 държави. Увеличението през годината на броя на гладните е с около 20 милиона (14,4%). Това са хора, които, както се отбелязва в доклада, са в "криза или още по-лошо".

Разпределението на този контингент по региони е следното (в милиони души): Африка – 97,9; Близкия Изток – 24,9; Южна Азия – 15,6; Централна Америка – 11,8; Източна Европа – 0,6.

Цифрите за броя на гладните хора в света, цитирани от двата източника се различават значително: съответно 768 милиона и 155 милиона души (през 2020 г.). Разликата е почти пет пъти. Вероятно говорим за различни градации на глада. Може да се предположи, че цифрата от 155 милиона души отразява количеството на онези, които наистина са в критична ситуация и могат да умрат всеки момент.

В ООН и нейните специализирани органи гладът в света се възприема предимно като социално-икономически проблем. Такъв ключов аспект на проблема като смъртността от постоянен глад се обсъжда навсякъде, но почти не се измерва количествено. Направени са обаче някои оценки.

Според УНИЦЕФ, който цитира оценки от специализираното медицинско списание The Lancet, недохранването е причина за приблизително 45% от всички смъртни случаи при деца под пет години. Приблизително 3,1 милиона момчета и момичета на възраст под шест години умират от глад всяка година.

Някои количествени оценки на смъртността от глад започна да анализира и Световната програма на ООН за прехраната (WFP). Тази организация е основана през 1961 г. като орган за продоволствено подпомагане на системата на ООН. WPF доставя 3-4 милиона тона хранителна помощ годишно на около 10 от най-бедните страни в света. Вероятно WPF работи по-тясно от други международни организации в системата на ООН със страни, засегнати от глад. И тя по-добре от другите представя истинския мащаб на глада и смъртните случаи от глад. "Смята се, че всяка година повече хора умират от глад и от последствията от него, отколкото от малария, туберкулоза и ХИВ/СПИН. Гладът е най-големият риск за здравето в света", отбелязва WFP.

Шефът на WFP Дейвид М. Бийзли предупреди през април 2020 г., че обявената от СЗО "пандемия" може да предизвика и безпрецедентен ръст на глада в света след няколко месеца". На 21 август 2020 г. Дейвид Бийзли повтори, че световният глад може да достигне "библейски размери" – от 140 милиона преди пандемията, до 270 милиона до края на тази година. Изправени сме пред риск от глад с библейски размери."

Така Дейвид Бийзли прогнозира, че мащабите на глада ще се удвоят през 2020 г. Според WPF броят на гладуващите в Латинска Америка ще се увеличи с 269%, в Източна и Централна Азия – със 135%, в Южна Африка – до 90%.

През декември 2020 г., говорейки на сесия на Общото събрание на организацията, Бийзли потвърди, че броят на гладните хора в света в края на годината се е удвоила и е достигнал 270 милиона души.

Според Бийзли от началото на 2020 г. през първите три тримесечия в света са умрели от глад 7 милиона души. Въз основа на тази цифра може да се предположи, че за цялата минала година смъртността от глад е била 9-10 милиона.

И така, в началото на миналата година броят на гладните в света, според оценките на WFP, е бил 140 милиона, в края на годината – 270 милиона. Средната стойност за миналата година е 205 милиона. Можем да изчислим, че смъртността сред гладните е била почти 5%. Около един на двадесет от гладуващите хора са починали миналата година. Според последните налични данни на WFP 296 милиона души вече са гладували през април 2021 г. (увеличение със 111 милиона спрямо април 2020 г.).

Дори да приемем, че броят на гладните в света може да бъде замразен на ниво от април 2021 г., средната годишна стойност на броя на гладните в света през 2020 г. ще бъде повече от 280 милиона души. Прилагайки нашата смъртност, получаваме, че в края на 2021 г. 14 милиона души могат да умрат от глад.

Това обаче все още не е най-лошият сценарий, защото мащабът на глада продължава да расте.

И хранителната помощ не е на дневен ред на богатите държави. Техният приоритет е провеждането на масова ваксинация в страните от Третия свят. Самите развиващи се страни не са в състояние да намерят необходимите средства. На срещата на Г-7 в Англия през юни тази година беше обявена цифра от 100 млрд. долара. Толкова пари трябва да бъдат събрани от богатите страни за предоставяне на хуманитарна помощ на развиващите се страни в рамките на универсалната ваксинация. Като се имат предвид странните приоритети на "богатия Север" (борбата срещу затоплянето на климата и универсалната ваксинация), може да се предположи, че той няма да спаси "бедния Юг" от глад.

Затова броят на гладните хора до края на 2021 г. може да надхвърли 300 милиона души, а на умрелите от глад да надмине 20 милиона.


You have read 1 of your 15 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above.

 Issue 312, Oct-Nov 2021
Както се казва "някои неща са неизбежни"
Съветваме нашите "олигарси" и частното лице Кобургготски внимателно да прочетат долните редове.Кампанията за разследване...
    Градът или селото. Назад към бъдещето
Основният въпрос на нашето време е за системата, в която живеем през последните 30 години. На всички е ясно, че системат...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2022, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com