Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'22'21'20'19'18'17'16'15'14'13'12'11
'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

BULGARIAN BUSINESS CLUB
COVID-19 е колосална измама
Анализ на "Строго секретно"

Защо никой, никакви "професионалисти" и "медицински експерти", никога и нито веднъж не са изолирали вируса, който според тях причинява COVID-19.

Повтаряме – няма никакви налични количествени вирусни изолати на 2019-nCoV…

Това е истината. Няма количествено определени вирусни изолати. Нито един. Няма никакви съобщения – официални и неофициални.

Е, добре, щом няма вирус, каква е тази вирусна пандемия, която хвърли целия свят в спиралата на масовата безработица, фалити, крайната бедност, истерията и самоизолацията? И изведнъж няма никакъв вирус. Никакъв COVID-19.

Медицинската наука знае повече от 100 години как точно да изолира бактерия или вирус, за да определи дали всъщност е точният инфекциозен патоген, причиняващ вредата. Това става чрез процеса, известен като Постулатите на Кох.

През 1889 г. германският лекар и бактериолог Робърт Кох изложи своите известни критерии за преценка дали даден патоген (бактерии или вирус) е причината за дадено заболяване. Критериите на Кох внесоха необходимата научна яснота в тогавашната много объркана област.

Но сега нищо не отговаря на тези постулати.

Да, има някакъв грип, който кара някои хора да се разболяват. Но, това не е "пандемия". Не е нужно да носите маска или ръкавици, за да се предпазите. Не е нужно да се дистанцирате социално. Не, не е нужно да спирате бизнеса си или да стоите заключени вкъщи.

Добре де, щом няма вирус, тогава какво има?

Има поредна велика измама, наречена COVID и поредна човешка глупост. защото преди 24 месеца, през декември 2019 г. започна Първата световна "биологична война" с внедряването на био и психо диверсията, наречена коронавирус, а по-късно COVID-19, глобална криминална конспирация с епични корпорации.

Става дума за преднамерена икономическа, психологическа и военна добре организирана схема за съкращаване на световното население, най-голямата в историята на планетата /виж стр. 22-23/.

Основният въпрос е дали вирусът е генетично инжектирано биологическо оръжие или е естествена еволюция на нов вирус.

24 месеца след началото на "епидемията" продължаваме да поддържаме първата версия – че става дума за Първата световна биологична война с внедряване на вирусна диверсия, най-напред в Китай, а след това и другаде, със съкращението COVID-19 /което означава Co – корона, V – вирус, D – болест – 2019 г./

Може да разгледаме и обратната версия – че има вирус COVID-19 и че всички, които официално участват в работата по изолирането на вирусите, а това включва и военните биолаборатории, се преструват, че вирусът SARS-CoV-2 все още не е изолиран, и че компютърното моделиране е помогнало да се добие представа за вируса SARS-CoV-2.

Но отново стигаме до извода, че COVID-19 е био оръжие. Защо?

През 1969 г. САЩ публикуваха обзор от 1954 г. в рамките на държавната програма за биологични оръжия. В нея бяха записани 7 готови вече биологични агента и още 20 агента, като проучванията върху използването им за биологични оръжия в онзи момент продължаваха. Сред тези 20 агента беше коронавирусът. През същата 1969 г. американските изследвания бяха официално прекратени.

През 1975 г. Сенатът на САЩ ратифицира Женевския протокол за забрана на химически и биологични оръжия, но протоколът се отнасяше за използването му само в настъпателен план. За отбранителния не се говореше. Освен това САЩ тогава се отказаха от всякакви споразумения, предвиждащи международен контрол в областта на биологичните оръжия.

През 1969 г., биологичен агент, наречен "Коронавириде" беше юридически класифициран като потенциално биологично оръжие. За да докажете престъплението, извършено срещу човечеството, трябва да имате самия "инструмент за престъпление", т.е. експерти или независими учени трябва да имат изолирания вирус SARS-CoV-2 на лабораторната маса, който трябва да бъде изследван за неговото изкуствено създаване.

Но както споменахме никъде никакви учени вирусолози не са успели да изолират този вирус! Или укриват неговото игнориране.

Помислете за това! В света броят на заразените вече е 300 млн., смъртните случаи – 5 млн., а вирусът SARS-CoV-2, който носи смърт на хората, все още не е изолиран.

И никога няма да бъде официално изолиран при сегашната световна власт.

Защо? Защото това е "оръжието за престъпност", използвано от престъпниците за намаляване на световното население в съответствие с плана за глобално нулиране на "дълбоката държава". Досега никой не е изолирал и пречистил вируса SARS-CoV-2. Наградата е 1 225 000 евро, но все още никой не е успял да представи доказателства, а и няма желаещи.

Въпросът е с какво оперират тогава вирусолозите? Как създават ваксини срещу коронавирус? Никак! Няма изолиран вирус. Всичко е компютърен модел.

Откъде идва компютърният модел: вместо да изолират вируса и да анализират генома му от началото до края, лекарите се ограничават до тридесет и седем базови двойки от непречистени образци на PCR-сонди. Те разгледаха само 37 двойки от 30 000, за които се твърди, че са генома на вируса. След това са взели тези 37 сегмента и са ги поставили в компютърна програма, която е попълнила останалите базови двойки.

Значи, искат да ни убедят, че именно компютърът е създал модела на генома на смъртоносния коронавирус SARS-CoV-2, който учените започнаха да използват за производството на всички ваксини, с които днес вече принудително инжектират повече от милиарда души?

Значи вирусът SARS-CoV-2 не само не е изолиран, но и вече не е необходим, тъй като има негов компютърен модел. И това, въпреки факта, че първият от семейството на коронавирусите, наречен HCoV-229E (алфа коронавирус), беше открит още през 60-те години на ХХ век. И това, въпреки факта, че днес официално има 43 вида коронавируси, които са комбинирани в две подсемейства. От тях само 7 коронавируса заразяват хората. Останалите засягат животните.

Способността да се превръщат естествените вируси в биологични оръжия за масово унищожение се появи точно след откриването на феномена "автосглобяване" на вируси от учените. Явлението на "разпознаване" и в същото време интегриране в отчетлива, почти визуално възприемана форма (ако прибягваме до помощта на електронен микроскоп), се изразяват в т.нар. самосглобяване на надмолекулни структури, като вируси и фаги, рибозоми или ензимни частици със сложна структура.

Те по същество се свеждат до факта, че ако сложен, многокомпонентен обект се разложи изкуствено на съставните му части чрез някои щадящи методи, изолира ги един от друг и след това смеси в подходящи пропорции и създаде благоприятни условия, тогава те спонтанно ще се сглобят отново, в първоначалната им цялост. Неговата полезност се доказва лесно и с най-убедително доказателство от факта, че се възстановява не само оригиналната му морфологична структура, но и специфичните му биологични свойства, например каталитична активност в ензимите, инфекциозни свойства при вируси и др.

Така, още през 80-те години на миналия век на учените беше ясно, че вирусите са като конструктор на Lego, гледайки през електронен микроскоп, те могат буквално да бъдат разглобени на съставните си части и сглобени отново, а след това да се съживят.

По същия начин учените са се научили да разглобяват вируси и да ги събират обратно.

Възможно е също да се заменят отделни части от вируси с части от други също "разглобени" вируси и по този начин да се изградят вируси – химери, които не са съществували в природата преди. И това може да се представи като "естествена мутация на вируси".

Очевидно е, че още през 80-те години на ХХ век на някои хора хрумнала идеята, че за ядрената война вече е минало и че бъдещето принадлежи на вирусната и бактериологичната война.

Сигурно сме, че дори и властите да постигнат 100% ваксинация (включително на бебета), болестта COVID-19 и смъртта на хората от нея няма да бъдат спрени, защото това е "геополитическа игра", създадена от години и за години, и е насочена към рязко съкращаване на населението на планетата и установяване на Нов световен ред.


You have read 1 of your 15 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above.

 Issue 313, Dec. 2021
Наръчник на полит-изтърсака
Всеки българин има шансове да влезе в политическите салони, ако разполага с достатъчни за тази цел знания.По-долу даваме...
    Царят на идиотите
...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2022, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com