Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Световна икономика
Krassimir Ivandjiiski - Красимир Иванджийски
Каква е реалната картина в световната икономикa
05.2023

2022 – 2023 г. поставиха нови "червени линии" в световната икономика.

Досегашният световен икономически ред, доминиран от долара, вече е в миналото.

По-детайлно:

 • 1. Разривът със Запада на Русия, Китай и БРИКС е необратим и окончателен. Никакъв натиск от Запада няма да промени това. Няма повече западна глобализация. Официалният западнизъм става маргинален.
 • 2. Укрепването на политическата и икономическа независимост са основни приоритети.
 • 3. Старият свят се руши и ерата на американското господство приключи. Сега се формира нов свят и нов световен ред. Какво ще бъде – да се реши през следващите години, включително в рамките на различни войни. Не само в Украйна.
 • 4. Путин и Си Цзинпин обърнаха глобалната икономическа шахматна дъска.
 • 5. На мястото на западната Г-7 се появиха нови точки на реален растеж в света. Групата от осем държави – Китай, Индия, Русия, Индонезия, Бразилия, Мексико, Иран, Турция, по брутния си продукт, според паритета на покупателната способност /ППС/, изпреварват старата Г-7 с 24,4%.

Стигнахме до следващия цикъл на световното развитие.

Западът се превърна в малцинствен играч. Мнозинството се обръща и слуша Москва и Пекин за тяхната оценка за бъдещото развитие на света, на голямото евразийско пространство, на ШОС, БРИКС, ЕврАзЕс, на оръжията, икономиката, киберсигурността, неделимостта на сигурността, на духовния, хуманитарния и цивилизационен компонент на алтернативата на досегашното западно господство и навлизането на международните отношения в новата ера на глобално сътрудничество.

Светът се приближава към следващия технологичен цикъл на своето развитие, в него ще има различна икономическа система и различно общество през годините на транзита към новия многополюсен свят.

Съвременният западен свят е достигнал предела си и сега агресивно отшумява. В новия свят могат да се формират няколко пространства или технико-икономически блокове с по-големи дялове от пазара със собствени валути и финансови центрове, ресурси и философия за развитие на определената цивилизация.

Най-важното за всяка световна икономика са ресурсите. Каква е ситуацията?

BRICS поема контрола и Западът не може да направи нищо по въпроса. Щатският долар вече няма да бъде световната резервна валута и САЩ няма да могат да печатат пари на гърба на другите нации. Държавните облигации на САЩ ще са боклуци заради безумния дълг на САЩ.

Кои са 10-те водещи нации по стойността на природни ресурси (в трилиони долари):

 • 1. Русия – 75 трилиона долара.
 • 2. САЩ – 45 трилиона.
 • 3. Саудитска арабия – 35 трилиона.
 • 4. Канада – 33 трилиона.
 • 5. Иран – 27 трилиона.
 • 6. Китай – 23 трилиона.
 • 7. Бразилия – 22 трилиона.
 • 8. Австралия – 20 трилиона.
 • 9. Ирак – 16 трилиона.
 • 10. Венецуела – 14 трилиона.

Многополюсният свят печели срещу САЩ и Запада.

Русия е ресурсен лидер.

Каква е голямата картина в националните икономики.

Данните за брутния национален продукт /БНП/ на всяка държава са фикция.

За да се разбере реалната ситуация трябва да се анализират минимум две неща – БНП, според паритета на покупателната способност /ППС/, и самата структура на БНП.

ППС дава възможност да се оцени реалният обем на икономиката без обвързване с долара, както и реалното равнище на живота. А структурата на БНП позволява да се определи обемът на реалния сектор, т.е. на реално произведения продукт в различните отрасли – добивни и преработващи.

Сравнението на БНП на Русия, САЩ и Китай дава доста неочаквани резултати /данни за 2019 г./.

САЩ: промишлено производство – 15 процента, селско стопанство и риболов – 1,1 процент, строителство – 3 процента. Общо реален сектор – 19 процента. Останалите 81 процента са търговия и услуги – от маникюра до финансите и банките, т.е. нищо непроизвеждащи.

Китай: промишлено производство – 41 процента, селско стопанство – 8 процента, строителство – 6,7 процента. Общо реален сектор – 56 процента, т.е. размерът на реалния сектор на икономиката на Китай е по-голям от този на САЩ 3 пъти.

Русия: промишлено производство – 30,5 процента, селско стопанство и риболов – 4,2 процента, строителство – 7,4 процента. Общо 42,1 процента, т.е. над 2 пъти повече от САЩ.

Но населението на САЩ е 2,2 пъти повече от Русия, а на Китай – 9,38 пъти. Това означава, че обемът на реалното промишлено производство в Русия и САЩ на човек е еднакъв, Русия произвежда и 1,26 пъти повече на човек, отколкото Китай.

Китай отдавна не е втора, а първа икономическа сила на планетата. Какви са данните за истинската икономическа сила на Китай.

КНР произвежда около 650 милиона тона чугун, което е един път и половина повече, отколкото целия останал свят.

За стоманата годишната цифра са 720 милиона тона.

Циментът е 2,4 милиарда тона годишно, което е два пъти повече от цялото световно производство на цимент без Китай.

Чугун, стомана, цимент – това са основните части за всяко капитално строителство (заводи, съоръжения, пътища, летища, жилища). Значи, в Китай от години се осъществяват грандиозни по своите обеми строежи. КНР отдавна е изпреварил САЩ и е заел уникално място в световната икономика.

Производството на компютри в КНР годишно е над 200 милиона бройки. Това е с пъти повече отколкото в САЩ.

През последните 30 години Китай вървеше напред, развивайки реалния сектор, докато в САЩ този сектор деградираше за сметка на паразитиращия финансово-банкерски капитал.

Американският модел от края на 70-те години вървеше към съкращаване на реалния сектор и уродливо надуване на финансовия сектор. А ако преди това производството даваше 80 процента от печалбата, генерирана от американската икономика, сега над 50 процента от печалбите се раждат в паразитния финансов сектор. И развитието на реалния сектор спря. По този начин американците сами предадоха първото място на Китай.

КНР, от своя страна се възползва от принципите на Световната търговска организация и ГАТТ, за да преодолее конкуренцията на развитите страни и да завоюва техните вътрешни пазари. Влизайки в СТО през 2001 г., китайците увеличиха своя износ до 9 трилиона долара. Валутните му резерви нараснаха до 2,8 трилиона долара. Така Китай стана най-големият кредитор на САЩ, купувайки държавни американски облигации.

От тази гледна точка преразпределението на планетата на нови сфери на влияние отдавна е станало. Китай сега влияе върху съдбата на долара и всеки момент може да я реши окончателно.

Истинският брутен национален продукт на Китай не знае никой освен самите китайци. За това може да се предполага по обемите на производството. А то в Китай е съпоставимо с цялото останало човечество. Китайското производство днес е около 2/3 от световното без Китай.

Брутният национален продукт на Китай, според паритета на покупателната способност /ППС/, е 27 трилиона долара, в сравнение с официалните 20 трилиона на САЩ.

Но ако се "изчистят" статистическите "номера" и извадят услугите и банките от БНП на САЩ, техният реален брутен продукт е около 2 трилиона долара. Повтаряме – не 20, а само 2 трилиона долара.

Да погледнем по-нататък – сравнението на реалните БВП на Китай, САЩ, Германия и Русия.

БВП по ППС обаче не отразява важни макроикономически показатели на страните, както и стабилността и потенциала на икономиката.

За обективна оценка на потенциала за развитие на икономическото развитие на всяка страна е необходимо да се разгледа структурата на икономиката. Необходимо е да се вземе предвид и кои отрасли дават най-голям принос за общия БВП на страната.

Структурата на икономиката в общия случай може да бъде разделена на два компонента:

 • - реалният сектор (промишленост, селско стопанство и строителство), и
 • - сектор услуги (търговия, финансова дейност, публична администрация и др.).

Реалният сектор на икономиката заема най-важно място, тъй като другите сектори са силно зависими от него и защото именно реалният сектор създава най-голяма добавена стойност.

За да се разберат перспективите за икономическо развитие на най-силните икономики в света, именно структурите на техните икономики трябва да се сравняват.

Нека вземем 4 държави от първите 6, а именно – Русия, Китай, САЩ и Германия.

Китай е най-силната икономика, пред САЩ, а Германия е най-близкият конкурент на Русия в списъка на най-силните.

Структура на БВП (като процент от общия показател), която показахме по-горе ще я повторим:

Китай. Промишлено производство – 41,4%, селско стопанство – 7,9%, строителство – 6,7%. Общ реален сектор – 56%.

САЩ. Промишлено производство – 15%, селско стопанство – 1,1%, строителство – 3,1%. Общ реален сектор – 19%.

Германия. Промишлено производство – 29,6%, селско стопанство – 0,8%, строителство – 5%. Общ реален сектор – 35,4%.

Русия. Промишлено производство – 30,5%, селско стопанство – 4,2%, строителство – 7,4%. Общ реален сектор – 42,1%.

И какво се оказва?

Оказва се, че в процентно отношение реалният сектор на Русия е по-силен от германския, много по-голям от САЩ и втори след Китай.

Ако обаче вземем предвид населението на всяка страна при изчисленията и изразим реалния БВП на сектор на глава от населението, тогава най-много реален сектор се генерира от германски гражданин (18 749 долара), след това от руски гражданин (12 188 долара), по-малко от американски (11 885 долара) и по-малко от всички – китайците (10 262 долара).

При всяко от тези изчисления Русия заема не по-ниско от второто място след лидера, въпреки факта, че лидерите се променят.

Както се вижда реалната оценка не е толкова сложна. От началото на 90-те години САЩ навлязоха в окончателната фаза на кризата на капитализма, в неговото атлантическо издание. Това е суперкриза, обусловена от конкретни причини, дължащи се на обективни икономически закономерности.

Започна да пада цялата "зелена" къщичка от карти. След няколко опита за икономически решения, американската олигархия измисли нови военни варианти.

Но и тук счетоводството им се оказа сбъркано. Разгромът на САЩ в Ирак, загубеният близкоизточен нефт, "изтърваването" на Китай, поредното подценяване на невероятните качества на руснаците да губят битки, но да печелят войните и да възкръсват от най-колосалните поражения, антиамериканизмът на 7/8 от човечеството са сред причините за безпрецедентната катастрофа на САЩ.

Но преди финала техните ментори могат да се решат на последна отчаяна крачка – война срещу Русия. Глупаво е да се залага, че тази война няма да се случи. Пред САЩ зее стоглавата ламя на кризата, спрямо която депресията от 1929 г. ще е леко премеждие.

В тези условия те са непредсказуеми. И могат да заложат на последната надежда – че все пак ще успеят да се спасят от руините в това число и ядрени. Онова което ще последва, не ги интересува.

Но и тук САЩ сбъркаха и не разчетоха кризата, в която навлязоха – крахът или бомбите.

Това е краят на Западния проект. Ставащото сега на борсите в Ню Йорк е нищо в сравнение с онова, което предстои.

САЩ ще изпаднат от световната икономика, ще започнат масови фалити на бизнеса и населението, нищетата и безработицата ще придобият огромни размери, социалната защита ще престане да съществува, ще започнат граждански вълнения. За десетилетия САЩ ще влязат в перманентна икономическа, политическа и обществена агония.

От 30 години разработваме макроикономическите и микроикономическите параметри на големия крах, т.е. на Великата депресия № 2. И винаги сме стигали до тайминга, т.е. времето, когато ще се случи катастрофата.

Сега е моментът. Предстои най-големият крах в историята, който се дължи на най-голямата финансова пирамида в историята на финансовите пазари и на най-голямата инфлация, причинена от трилионите кухи долари на Федералната система на САЩ.

Но във всеки финансов балон, независимо от основните му двигатели, имаше нещо общо – системата, през последните десетилетия, изродила се в системата на либералния капитализъм, т.е. печатането на огромни количества фалшиви долари и евро.

В момента обаче за пръв път в историята има комбинирано и кумулативно действие на тази фактори, които заедно дават най-голямата историческа заплаха на Запада – дълг, инфлация, крах на долара.

Кога ще се случи? Това вече се случва пред нашите очи.


You have read 1 of your 15 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above.

 Issue 328, May-Jun 2023
Каква е голямата картина. Нещо да не е ясно?
Нещо да не е ясно? Ще се опитаме отново да го обясним."На Русия не останаха други възможности, освен да ликвидира заплах...
    Финландия в НАТО: още една крачка към войната в Европа
В средата на май 2022 г. Швеция и Финландия дадоха заявка за влизане в НАТО. Стана ясно, че новата желязна завеса ще пр...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com