Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'23'22'21'20'19'18'17'16'15'14'13'12'11
'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Конспирацията, наречена богомилство
Петр Мутински от Прага

Че историята на България е изопачена и манипулирана едва ли някои се съмнява. Ето защо в нашия дискусионен исторически клуб даваме място на една уникална разработка на чехословашкия изследовател Петр Мутински, озаглавена "Юдеизирането на Балканите". В напълно нов ракурс се разглеждат някои от най-важните за България и нейната история процеси и факти.

Понятието Балкани има не само географско, но и културно-историческо значение. От географска гледна точка под Балкани се разбира югоизточната част на Европа с площ около 500 000 кв. км., с горна граница Сава и Долен Дунав.

От културно-историческа гледна точка понятието Балкани означава България, Румъния, Югославия /Словенско, Хърватско, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора/, Гърция, Албания и европейската част на Турция.

В тази част на Европа столет ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 39, August 1998
Супертайното оръжие на СССР
През февруари 1992 г. Борис Елцин предложи на САЩ и на ООН глобален космически щит от рода на "Звездни войни", изграден ...
    Като тарантула със скорпион
Знаете ли кога разбрах, че Михаил Сергеевич Горбачов е глупак? Не, не когато започна своята перестройка. Разбрах това пр...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2023, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com