Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Загубената цивилизация

Под пирамидите в Гиза и под Сфинкса /които са били изградени в най-старата древност от Загубената цивилизация/ има девет, свързани помежду си камери, наричани Залата на записите, Кристалните камери или Камерата на началото. В тях се намират знанията, оставени ни от Старите богове.

/Продължение от предишния брой/

Йероглифите върху стените на Храма на Хорус - в Едфу, разказват за тези Стари богове, които са живели в долината на Нил през епохата на Първия път...

Подземният свят на Духа

Надписите от Едфу говорят за Подземния свят на Духа под Острова на създаването, който някога е бил в края на платото Гиза.

Подземието на Духа е било използвано от древните богове, известни като Шебтию, за странни ритуали, наричани актове на създаването, държейки в ръце някакви предмети. Предполагало се, че те произхождат от друг, много по-голям предмет, наричан различно - ембриона, семето, яйцето, лотуса или даже фалуса. Това е бил съзидателният източник на Острова, олицетворяващ както мъжките, така и женските възпроизводителни сили. Според специалистите този голям предмет прилича на предметите, полагани в подземните светини на някои хиндуски храмове.

Дали в подземията под Гиза и под Сфинкса се намират тези могъщи камъни? Дали именно те са вътре в Камарата на създанието и в Залата на записите?

Това, че древните египтяни са вярвали, че физически предмет с огромна съзидателна сила лежи под пясъците в Гиза е извън съмнение. В така наречената магическа литература, известна като ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 43, Dec. 1998
Кой е следващият
Кой ще бъде следващият папа и ще носи титлите: Княз на апостолите, Представител на Христос, Патриарх на залеза, Суверене...
    Модата при труповете
Единствената промишленост, работеща от девет години в България е погребалната. Въвеждането на валутния борд я интензифиц...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com