Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Супероперацията Контрол на мозъка - Mind Control
Безшумните звуци

Безшумният звуков спектър /Silent Sound Spread Spectrum - SSSS/ е технология, известна още като S-quad и беше развита от д-р Оливър Лоури от Джорджа /САЩ/. Тя е патентована под № 5, 159, 703 като безшумна система, като сред сложните думи на патента може да се прочете: “Безшумна комуникационна система, в която неаурните носители с най-ниския или най-високия аудиочестотен обхват или пък в ултразвуковия честотен спектър са честотно модулирани с исканата акустичност или вибрация за въздействие върху мозъка, обикновено чрез високоговорители, слушалки или пиезоелектрически предаватели. Модулираното излъчване може да се пренася директно в реално време или може да бъде записано и запазено върху механични магнетични и оптични носители за по-късно или повторно излъчване към слушателя”.

Според литературата вече е в ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 Issue 62, Jul-Aug 2000
Ericsson срещу Nokia
Светът е обхванат от бясната конкуренция на две скандинавски фирми. Солидният шведски Ericsson е предпочитан от хората в...
    Загубената цивилизация /2/
/Продължение от предишния брой/С откриването на нови източници относно древния Египет, Халдеа, Китай и Индия през XVIII ...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com