Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Истината за Стефан Стамболов
Вторите тайни преговори с Русия
Рима Стоянова, Исторически архив “Строго секретно”

Както вече писахме в “Строго секретно”, тайните преговори на Стефан Стамболов с Русия били започнати по негова инициатива и прекъснати от Петербург. За начало може да се счита 25 февруари 1888 г., когато А. Теохаров е изпратил писмото с предложенията на Стамболов в Петербург, а за край - септември същата година.

Но още през юни станало събитие, което вероятно е било и причина за мълчанието на Стамболов на писмото на Зиновиев. В Лондон разбрали за тайните му преговори с Петербург и “Таймс” на 29 юни 1888 г. отпечатал материал за контактите на Стамболов с Теохаров. Но в Лондон, изглежда намерили това за недостатъчно. В своята книга “Стефан Стамболов. Новейшата ни история”, Димитър Маринов съобщава за срещата на кореспондента на този вестник Стронски и Стефан Стамболов през август 1888 г. като Стронски напр ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 65, October 2000
Революцията в Европа започна
Едва ли е необходимо да се връщаме назад, за да припомним колко пъти през последните две години предупреждавахме, че Евр...
    Самоубила ли се е Людмила Живкова?
Трансцеденталната медитация /ТМ/, чиито корени са в Индия, е изключително опасна и може да доведе до разрушаване на мозъ...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com