Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'23'22'21'20'19'18'17'16'15'14'13'12'11
'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Krassimir Ivandjiiski - Красимир Иванджийски
Все още е нощ, но вече съмва
03.2001

Преди десет години в България беше извършена социална и геополитическа контрареволюция. Първата беше грабежът и геноцидът. Откровени престъпници откраднаха онова, което българинът от столетия е изграждал. Те обаче не са толкова опасни и ще изчезнат в едно историческо мигновение.

Много по-опасна е другата, извършваната от тях геополитическа контрареволюция.

Преди седем години за първи път в България въведох тази терминология. Няма да съм откровен, ако твърдя, че тогава съм разбирал всичко. Нещата бяха по-скоро интуитивни. Някой искаше да открадне не само материалното богатство на България. Някой искаше да задигне цялата България, да я измести оттам, където е била от началото на света, да я пусне по нова орбита, която нарекоха алтантичес-ка. Майната им. В историята ни няма нито един, който да е дошъл отн ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 70, March 2001
Все още е нощ, но вече съмва
Преди десет години в България беше извършена социална и геополитическа контрареволюция. Първата беше грабежът и геноцидъ...
    Все още е нощ, но вече съмва
Преди десет години в България беше извършена социална и геополитическа контрареволюция. Първата беше грабежът и геноцидъ...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2023, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com