Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Основите на геополитиката
Савицкий: Евразия - средата на земята
Геополитически анализ на “Строго секретно”

/Продължение от предишния брой/

Петър Николаевич Савицкий /1895-1968 г./ е първият и единствен руски автор, който в пълния смисъл на думата може да бъде наречен геополитик. По образование е икономист, ученик на Вернадски и Струве. До войната е близък с кадетите. След революцията емигрира в България, а след това - в Чехословакия. През 1921 г. заедно с княз Трубецкой оглавява евразиатското движение, в което геополитическите фактори играят централна роля.

Мирогледът на Савицкий, както и на мнозинството други евразиатци, се оформя под влиянието на трудовете на славянофилите Данилевски и Леонтиев.

Руското евразиатско движение, по набора на своите предпочитани теми и концепции, е удивително близко до немските консервативни революционери. И те се опитват да съчетаят верността към първоизточниците с творческия пробив в бъдещето, руската национална традиция със социалния модернизъм, техническото развитие и политиката на нетрадиционните форми.

На тази основа се гради и доста положителното отношение на евразиатците към съветската държава и Октомврийската революция.

След като съветската армия освобождава Прага през 1945 г. от нацистите Савицкий е арестуван и изпратен на 10 години лагер.

През 1956 г. Савицкий е реабилитиран и се връща в Прага, където умира 12 години по-късно.

Основната теза на Савицкий се свежда до това, че Русия е особено цивилизационно образование определимо с качеството “срединност” и “централност”. Една от неговите статии “Географските и геополитическ ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 79, Dec. 2001
И всичко ще почне отначало
Да се управлява Кабул не означава да се управлява Афганистан. Централната власт стига до покрайнините на града. След пок...
    Как ви следят и подслушват
ТОЗИ ШПИОНИН Е НАЙ-ТРУДНИЯТИнтернет ви краде тайните без даже да подозирате за това.Нищо не е сигурно. Даже невинното пр...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com