Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Основите на геополитиката
От скралната география към геополитиката
Геополитически анализ на “Строго секретно”

/Продължение от предишния брой/

Геополитическите концепции отдавна са най-важни фактори и на съвременната политика. Те дават общите принципи, позволяващи точно да бъде анализирана ситуацията на всяка страна, в който и да било район.

Геополитиката днес е светска наука. Но именно тя, сред всички съвременни науки, е най-голямата връзка с традицията и с традиционните науки.

Казват, че съвременната химия е резултат на десакрализацията на традиционната наука - алхимията, а съвременната физика - на магията. Същото може да се каже и за съвременната геополитика - тя е продукт на десакрализирането на друга традиционна наука - сакралната география. Връзката им е очевидна. Поради това може да се каже, че геополитиката заема междинно положение между традиционната наука /сакралната география/ и “профанската” наука ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 81, February 2002
Броячът ще бъде занулен
Годишно САЩ потребяват 1 милиард тона нефт. Останалите страни - още 3 милиарда тона. С настъпването на XXI век стана ясн...
    В полето са ракетите "Град", а зад нас са Путин и Сталинград
“В полето са ракетите Град, а зад нас са Путин и Сталинград”. Това е рефренът на песента, която стана хит по московските...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com