Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Основите на геополитиката
Ролята на "втория" свят

В двуполюсната геополитическа картина "богатият Север - бедният Юг" винаги съществува допълнителен компонент, имащ самостоятелно и важно значение. Това е "вторият свят".

Под "втори свят" е прието да се разбира бившата социалистическа общност, интегрирана в съветската система. Този "втори свят" не беше нито "богат Север", тъй като определени духовни мотиви влияеха върху материалистичната идеология на социализма, нито "трети свят", тъй като ориентацията му беше към материалното развитие, "прогрес" и прочие чисто профански принципи, които лежаха в основата на съветската система.

Геополитически евразиатският СССР покриваше и територия на "бедна Азия" и земите на "цивилизованата Европа". През периода на социализма планетарният пояс на "богатия Север" беше разтеглен към изтока на Евразия и замазваше контурите на геополитическите съотношения по оста Север-Юг.

Краят на "втория свят", като отделна цивилизация, предполага за евразиатското пространство на бившия СССР и на неговите съюзници /в това число на България, която по своята същност е евразиатска страна/ две алтернативи - или интегриране с "богатия Север", представляван от Запада и САЩ, или присъединяване към "бедния юг", т.е. превръщане в "трети свят".

Възможен е и компромисен вариант - присъединяване частично към Севера и частично към Юга.

Както винаги, през последното столетие инициативата за преразпределението на геополитическите пространства принадлежи на "богатия Север", който цинично използва парадоксите на са ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 85, June 2002
WHO IS ХУ
"Кой е бъдещият лидер на Китай. "Who is Hu" - питаха американците, преди първата визита на сегашния вицепрезидент Ху Цзи...
    Как ви следят и подслушват
В предишния брой на "Строго секретно" ви запознахме с техниките на прослушването - външно и стационарно.Тук ще се спрем ...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com