Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Стратегическа прогноза на "Строго секретно"
Националната идея на България /3/
Съвет за национална стратегия

На прага на новото хилядолетие България е в изключително сложна ситуация. Страната и народът стигнаха до нова историческа черта. Необходимо е да се обхване изминатия път, да се осъзнае мястото в актуалния свят, да се набележат следващите крачки.

България е пред нови исторически предизвикателства. Сега, както никога в миналото, е необходимо да се утвърдят в нова форма приоритетите, целите и константите на историческия път, да се отнесат към контурите на този нов свят, в който ни предстои да живеем в следващото хилядолетие.

Реално в България никога не е имало национална идея. Имало е опити за нейното скициране или за народопсихология, най-често погрешно оценяваща мястото и ролята й, за което сме плащали и вероятно ще продължим да плащаме, ако не се поучим от миналото и на негова основа не очертаем кон ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 98, Jul-Aug 2003
Възможна ли е оста Русия-Иран
“Строго секретно” е едно от двете основни издания в Източна Европа, разработващи тематиката на геополитиката. Въпреки на...
    От Алън Дълес до Збигнев Бжежински
Чрез руските олигарси се реализира целият арсенал на политиката на САЩ за разрушаване на тази страна и постигането на гл...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com