Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'20'19'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

BULGARIAN BUSINESS CLUB
Кой открадна 200 милиарда долара /3/
/Продължение от предишния брой/
Анализ на "Строго секретно"

Публикуването на така наречения "списък на Бобокови", на който се спряхме в предишните броеве на "Строго секретно" /и ще продължим да го анализираме/ отвори "кутията на Пандора" на грабежа на България след 1990 г., когато, под прикритието на словосъчетанията "демокрация", "приватизация", "преход", "реституция", "прощаване с тоталитаризма", беше извършен грабеж, изчисляван от 200 милиарда до 1 трилион долара.

България беше унищожена от мафията или по-точно от мафиите, които сега се блъскат с техните главатари по кръстопътищата и площадите, където народът все още липсва.

Още през 90-те години зададохме един основен въпрос за грабежа на страната, а именно – "Къде е златото на България?", в няколко аспекта. Защо?

Последните месеци показаха, че златото отново ще е новата важна част от новата финансова система на света, т.е. на България ще й трябва злато. Вече и най-големите наивници разбраха, че световната финансова система върху долара и еврото отива по дяволите. Ако искаме да оцелеем и да оживеем трябва да се върнем към финансова система, основаваща се на златно покритие, както беше преди 1989 г.

Нужно е да се добива много злато. Жълтият метал не е суровина, а е най-важната стратегическа субстанция, която трябва да стане бъдещето на България.

За онези, които не знаят, ще обясним, че валутата може да бъде обезпечена със злато само в една четвърт от своята емисия. Това означава, че, ако имаме злато за 100 милиона, можем да печатим левове за 400 милиона и те да имат златно покритие.

Златото, разбира се, не е панацея. Даже при днешните сравнително високи цени от около 2000 долара за една унция, изразени в обезценяващи се долари, тонът от жълтия метал е около 65 милиона долара. Съответно, около 500 тона, какъвто, според някои оценки е актуалният златен потенциал на България, това прави около 30 милиарда долара. Но, ако върху това злато се пусне левова парична емисия, това прави около 120 милиарда долара /евро/.

Споменатото количество злато може да бъде добито за около 15 години. Ако разделим тези 120 милиарда на 15 години, това прави около 7 милиарда долара /или евро/ годишно, т.е. около 14 милиарда лева по сегашния курс. Това означава, че само от златото може да бъде покрит целият бюджет на България, да е осигурен финансовият обмен и плащанията за период от 10-15 години, докато бъдат спасени други отрасли, селското стопанство, енергетиката и т.н.

По-просто казано, България може да живее добре, даже по-добре от днешните западноевропейски държави, ако има добив и преработка на злато.

Разбира се, разчетите са условни. Но ясно е, че западната финансова система рухва и ще тръгне спиралата на девалвацията и хиперинфлацията, което ще унищожи преди всичко най-слабите, каквато е и България. От друга страна, това ще подгони цената на златото до облаците – може и до 30 000 долара за унция. Няма грешка.

А това означава, че интензифицирането на добива на злато в България през следващите 10 години, тест до 2030 г., ще даде възможност да се обезпечим с почти 120 милиарда евро или долари. Това е Шанс, който пишем с главна буква.

И така, къде е златото на България.

Питахме преди години, когато златният резерв на БНБ (около 10 тона) беше "депозиран" в банки вън от България срещу минимална (по-малко от 0,5%) лихва, "изнесени по времето на Гаврийски и Заимов". Когато се депозира нещо, банката разполага с него, тъй като ни дължи лихва, като банката, където е депонирано, би трябвало да ни го възстанови при поискване. Така стана със златото на Германия, Франция, Полша, Сърбия и др.

И БНБ следва да върне българското злато в България и би трябвало да отговори на следните въпроси:

  1. Имат ли списък с номерата на кюлчетата, които са депозирали и къде?
  2. Налични ли са депозираните кюлчета в банката, където са депозирани?
  3. Кога е правена проверка за наличността на кюлчетата?
  4. Защо още не са върнати и кой е отговорен за това?

Ако дори един от отговорите на горните въпроси е "не", има възможност златото да не е налично и да е ограбено, въпреки че това злато принадлежи на всички българи и трябва да работи за тях, а не например за кралицата на Англия.

Продължихме да задаваме въпроса къде е златото на България и след като стана ясно, че Европейският съюз, САЩ, Канада и Австралия са на... издръжката на България от 25 години – това показваше секретен доклад на финансовото ни министерство, според който през 2018 г. само от златното находище в Челопеч е било изнесено злато за милиарди евро.

За периода, в който златната мина в Челопеч е дадена на концесия на американски, канадски, австралийски и германски компании, от страната ни са изнесени тонове злато.

В края на август 2019 г. бяха прегледани финансово-икономическите параметри по концесионния договор с "Дънди Прешъс Металс Челопеч" за добив на подземни богатства от находището на мед, злато и сребро край Челопеч.

До това се стигна, след като Сметната палата направи няколко констатации, че не е добре защитен държавният интерес при отдаването за частно ползване на мината и в хазната за три години са влезли едва 34 млн. лева концесионни такси при печалба на "Дънди" от 1,5 милиарда долара.

Първоначално находището в Челопеч се експлоатираше от испанска фирма при 35% българско акционерно участие. Първият концесионен договор предвижда 400 тона годишен добив на руда. Впоследствие, когато българската държава сключи договор с международната минна компания със седалище в Канада "Дънди Прешъс Металс", този добив се увеличи на 1 млн. тона, а през 2006–2007 г. – на 3 млн. тона.

През 2007 г. в резултат жалба на 27 български геолози този добив се ограничи на 1 млн. тона. Въпреки това през 2019 г. е добита 2 млн. 200 хил. тона руда в Челопеч. Канадците отчитат съдържание на злато 3,96 грама на тон, а след обогатяване – 2,96 грама. Това е абсурдно, тъй като след обогатяване на рудата златното съдържание се повишава 20 пъти.

Концесионната такса е престъпно ниска. В Германия и Испания тази такса е 30%, в Индия – 45%. В България при правителството на Костов таксата е 1,5%, при Шулева – 0,75%, при Станишев – 2-3%, но не повече от 8%. Реално обаче "Дънди Прешъс Металс" плаща 1,5%.

Българската държава не контролира и не знае реално какви количества златоносна руда се добива и безотговорно приема отчетените количества, върху които се начислява нищожна концесионна такса. При рудодобива се извличат над 40 компонента, много от които много скъпи, което също не се отчита и плаща.

Общата загуба е над 50 млрд. лева за периода от 10 години.

И така, зад въпроса "Къде е златото на България?" се крие едно от най-големите престъпления и отговорът на въпроса "Кой открадна 200 млрд. долара?".

Продължение в следващия брой


You have read 1 of your 30 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above.

 Issue 301, Sept. 2020
Защо сме единствените независими издатели
С нарастващото влияние на "Строго секретно" все повече хора разбират, че сме единственият независим вестник в България. ...
    Царят на идиотите
...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2020, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com