Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'21'20'19'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Дали България е колония на САЩ

Дали България е колония на САЩ?

За да отговорим накратко на този въпрос, ще разгледаме някои основни признаци, при чието наличие някоя страна се нарича колония.

1. Външната политика напълно се контролира от чужда държава?

Отговор: Да.

2. Политическа несамостоятелност на колонията?

Отговор: Да. България е с напълно несамостоятелна външна политика.

3. Ключовите длъжности се утвърждават само с разрешение на метрополията?

Отговор: Да. Иначе цялата мафия с главатаря й отдавна трябваше да са на гробищата или в затвора.

4. Географска обособеност на колонията и нейна отдалеченост от метрополията?

Отговор: Да. САЩ се намират на "майната си".

5. Налагане на колонията на заробващи икономически договори от страна на метрополията?

Отговор: Да. Вижте какви самолети и откъде си купи въпросният екземпляр.

6. Финансова зависимост на колонията от метрополията?

Отговор: Да. Напълно, чрез МВФ и Световната банка.

7. Статутът на българските аборигени е винаги по-нисък от статута на пратениците на метрополията.

Отговор: Да. Американците никой не може да пипне с пръст, както и техните бази у нас.

8. Насаждане сред аборигените на чужда култура, религия и език.

Отговор: Да.

9. Включване на колонията във военни съюзи на метрополията и участие във военни конфликти на страната на метрополията.

Отговор: Да.

10. Дали сме колония на САЩ или не?

Отговор: Да, в 100 процента.

Това означава само едно нещо – ако не искаме да изчезнем, трябва да отсечем клона, на който ни бесят.

Единственото спасение на България – като държава и нация, трябва да мине през класическа антиколониална и национално-освободителна борба.

Политическата структура е налице – това е самият народ.

Предстои появата на въоръжената структура.


You have read 1 of your 30 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above.

 Issue 304, January 2021
Докъде ни докара този селски бандит
През последните 11 години мафията, под командата на един селски бандит, постигна следното за България: 1-во място по см...
    Маската, като символ на новото робство
В началото я наричаха "медицинска", след това – "хигиенна", а след това само "маска".Общото е, че тя трябва да е "основн...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2021, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com